Info voor Wegwijzer.
gegevens
  Ik mail u om bijkomende inlichtingen te verkrijgen. Klik hier om hiermee verder te gaan.  


ACTIE
Bestelformulierformulier Wegwijzer - AKTIE.

Ik wens in te gaan op het gratis proefpakket van 10 Wegwijzers die mij gratis worden toegestuurd.

Mijn bestelling:

naam contactpersoon *  
     
Hierna enkel in te vullen bij wijziging(en)
   Mailadres contactpersoon  
   Naam gemeente/kerk  
   Stad/gemeente  
   Opmerking  

Een bemoeding
Schrijf hierna een korte tekst dat mensen kan aanzetten tot het lezen van Wegwijzer, het zoeken naar onze God.

Tekst  


Leveringsadres

We sturen je een pakket op.
Je kunt kiezen tussen eigen ophaling in Het Goede Boek in je omgeving,
ofwel kies je voor aanlevering via de Post.

Verzending  

Indien verzending met de Post:
Naam  
Adres  
Postcode  
Gemeente/stad  
Land  
     


Er wordt u een mailtje teruggestuurd, nadat de aanmelding definitief bij ons geboekt staat.